جزوه حقوق اساسی ۳ منوچهر طباطبایی موتمنی

کتاب حقوق اساسی ۳ منوچهر طباطبایی موتمنی شامل فایل کامل کتاب ۲۸۷ صفحه ای بصورت PDF همراه با نمونه سوال تستی با پاسخنامه و فایل نکات کتاب حقوق اساسی است. دانلود کتاب حقوق اساسی ۳ منوچهر طباطبایی موتمنی منبع خوبی برای یادگیری این مبحث است. مطالعه این فایل از نظر بصری و زمانی برای دانشجویان راحت تر بوده چرا که حاوی نکات مهم و ارزشمند است.

جزوه حقوق اساسی ۳ منوچهر طباطبایی موتمنی

محتویات این محصول عبارت است از:

کتاب حقوق اساسی ۳ منوچهر طباطبایی موتمنی (۲۸۷ صفحه)

جزوه حقوق اساسی ۳ منوچهر طباطبایی موتمنی (۱۸ صفحه)

نمونه سوال تستی با جواب (۲۰ صفحه)

نمونه سوال تشریحی با جواب دست نویس

دانلود جزوه سوالات حقوق اساسی 3 منوچهر طباطبایی موتمنی

بخشی از متن کتاب:

مطابق قانون اساسی، نظر به نظارتی که مجلس سنا بر سیاست خارجی دارد عهدنامه های بین المللی باید به تصویب این مجلس برسد. در سابق دخالت سنا در اداره روابط بین المللی زیاد نامطلوب بنظر نمی رسید زیرا این روابط بسیار کم بود و نیز اختلاف نظری بین رئیس جمهور و سنا در این باره پیش نمی آید.

ولی از زمانی که ایالات متحده آمریکا به جرگه کشور معظم پیوست و روابط دیپلماتیک این کشور در خارج گسترش یافت این وضع ایجاب می کرد که دست رئیس جمهور در اداره سیاست خارجی و امور بین المللی باز باشد. تصمیمات رئیس جمهور، با مخالفت و احیانا با کارشکنی روبرو نگردد چنانکه عهدنامه ورسای، و میثاق جامعه ملل که در پایان جنگ جهانی اول، توسط ویلسون رئیس جمهور وقت آمریکا تنظیم شد رئیس جمهور نتوانست موافقت سنا را به این امر جلب کند و لذا عهدنامه و میثاق به امضاء دولت آمریکا نرسید.

معمولا رؤسای جمهور سعی می کنند با شرکت دادن برخی سناتورها در مذاکرات دیپلوماتیک و تأمین نظر سنا راه را برای انعقاد عهدنامه های مورد نیاز جلب کنند.