خلاصه کتاب اثر لوسیفر

کتاب اثر لوسیفر به این موضوع می‌پردازد که چگونه هر کدام از ما با توجه به شرایطی که در آن قرار می‌گیریم، می‌توانیم گاه شیطان صفت و خبیث شویم. پروفسور فیلیپ زیمباردو نویسنده کتاب اثر لوسیفر درباره این موضوع صحبت می‌کند که دنیای ما پر از خیر و شر است؛ در واقع نیکوکاری و ستم‌کاری دو روی یک سکه هستند و در همه موجودات بشر وجود دارند.

همه ما ماجرای لوسیفر را می‌دانیم. او فرشته محبوب خداوند بود که به خاطر نافرمانی از خدا برای سجده در مقابل انسان، از بهشت اخراج و پس از آن تبدیل به شیطان شد. این اتفاق، سرآغاز به وجود آمدن شر و بدی در دنیا بود.

کتاب اثر لوسیفر به ما نشان می‌دهد، که چگونه انسان‌های خوب تبدیل به انسان‌های شرور می‌شوند. این کتاب تاکید می‌کند که هیچ یک از انسان‌ها ذاتا شرور نیستند بلکه عوامل مختلفی باعث بروز شرارت در آدم‌ها می‌شود.

در کتاب اثر لوسیفر می‌آموزیم که چگونه باید در برابر شرارت و نیروهای شیطنت‌آمیز مقاومت کنیم و تبدیل به قهرمان خوبی شویم. این کتاب در سال 2008 موفق به دریافت جایزه کتاب ویلیام جیمز شد.

بدین ‌ترتیب اگر از آن دسته از افرادی هستید که به هر دلیلی فرصت مطالعه نسخه کامل کتاب اثز لوسیفر اثر پروفسور فیلیپ زیمباردو را ندارید، می‮‌توانید این خلاصه کتاب را در به صورت صوتی یا متنی مطالعه کنید.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬